Uitstel beantwoording Kamervragen over stalkeuring

Staatssecretaris Van Dam (EZ) meldt de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Lodders (VVD) over stalkeuring niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.