Beantwoording Kamervragen over bericht dat er chaos dreigt door nieuwe zienswijze van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Kamerleden Ronnes, Van der Linde, Albert de Vries en Dijkgraaf over het bericht dat er chaos dreigt door nieuwe zienswijze van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).