Besluit Wob-verzoek Technopolis rapport onderzoek nucleaire kennisinfrastructuur

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 december 2016 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het Technopolis rapport onderzoek nucleaire kennisinfrastructuur.