Energie Prestatie Vergoeding

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de effecten van de EPV-vergoeding voor zeer energie zuinige woningen met een gasaansluiting zijn en om te beoordelen of de introductie van een EPV voor deze woningen niet zou leiden tot significante wijzigingen in de woonlasten.