Gevoel is explosief materiaal

Ambulante behandeling van jonge veelplegers. Het boek “Gevoel is explosief materiaal” kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanleiding was een congres in 2014 waarin Erik Jongman aandacht besteedde aan jeugdige veelplegers en hun worsteling te stoppen met hun criminele carrière.