“Gevoel is explosief materiaal” een boek over ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk

Het boek “Gevoel is explosief materiaal” kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aanleiding was een congres in 2014 waarin Erik Jongman aandacht besteedde aan jeugdige veelplegers en hun worsteling te stoppen met hun criminele carrière.

Erik Jonkman heeft jarenlange ervaring met ambulante behandeling van deze jongens. Zijn praktijkverhalen en zijn werkwijze worden in dit boek verteld. Het boek bevat ook een aantal geschreven portretten van een veelpleger, een politieman, een Top X regisseur, een jeugdmaatschappelijk werker en een vrouwelijke behandelaar.

Het is geschreven voor professionals die te maken hebben met jonge veelplegers. Het vraagt een langdurige, intensieve behandeling en begeleiding (meestal in combinatie met straf) om hen te bewegen het criminele pad te verlaten en een andere toekomst op te bouwen. De reikwijdte van dit boek is echter niet beperkt tot alleen de ‘zware jongens’. Elementen en inzichten van de beschreven werkwijze zijn in verdunde vorm ook bruikbaar voor lichtere doelgroepen.

Het boek is gratis te downloaden via www.rijksoverheid.nl en www.dsp-groep.nl