Hennis: slagkracht vergt meer budget

“De krijgsmacht is en blijft een belangrijke houvast in een onzekere wereld.” Dat zei minister Jeanine Hennis-Plasschaert tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor Defensiepersoneel in Den Haag.

Om een houvast te blijven moet Defensie volgens de minister wel de nodige vervolgstappen maken. Zo zijn er investeringen nodig om de huidige krijgsmacht überhaupt te kunnen continueren en te vernieuwen. “Alleen al de vervanging en modernisering van wapensystemen, die de kern van onze slagkracht vormen, vergt meer budget dan waarover we nu beschikken.” Wat haar betreft moet ook de operationele (gevechts-) ondersteuning verbeteren en moet de gehele krijgsmacht uitbreiden en vergaand moderniseren.

Ook het punt bedrijfsvoering roerde Hennis aan. “Extra geld is immers niet voor alles dé oplossing. Het oordeel van de Algemene Rekenkamer over onze materiële gereedheid was hard. De ingeslagen weg van versterking en verbetering met volle kracht, en dus zonder terughoudendheid voortzetten, is dan ook het devies.”

Om de flexibiliteit van Defensie te vergroten wil ze daarnaast de besluitvorming aanpakken. “Keep it simple. Richting geven, ruimte laten, resultaat boeken en rekenschap afleggen. Daar gaat het om. We zijn allemaal eigenaar. En ook kritisch zijn, op wat we wel en niet oppakken.”

Onzekere wereld

Hoe onzeker de wereld was, ook op Defensiegebied, bleek uit haar terugblik op het afgelopen jaar. “2016 was een jaar met contrasten. ISIS verloor veel terrein in Irak. Maar tegelijkertijd werden we geconfronteerd met afgrijselijke aanslagen in bijvoorbeeld Brussel, Nice, Berlijn en Istanbul.” Verder praatte Hennis over de Brexit en de bijbehorende gevolgen voor het veiligheids- en defensiebeleid van de EU.

De minister was positief over het feit dat er meer geld naar defensie gaat. Ze was realistisch over de doorvertaling naar de operationele werkvloer. “Het zijn juist de effecten van eerdere bezuinigingen die de afgelopen jaren duidelijk de boventoon voerden. Maar er is wel degelijk perspectief. We komen uit het dal en gaan omhoog. En het is belangrijk om dit op ons netvlies te houden.”

Operaties kwamen eveneens aan de orde. “We boksten het voor elkaar om missies te continueren of up & running te krijgen. Maar we moesten er ook stoppen omdat de rek eruit is, zoals de inzet van onze F16’s in Syrië en Irak.”