Rapport 'Grenzen aan de eenheid' van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Rapport 'Grenzen aan de eenheid' van het Sociaal en Cultureel Planbureau over beleving en waardering van diversiteit en inclusiviteit onder medewerkers van Defensie.