Kamerbrief over uitbreiding Schadefonds Geweldsmisdrijven naar Caraibisch Nederland

Minister Van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over een voorstel tot wijziging van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit voorstel hangt samen met zijn voornemen om het werkingsgebied van het Schadefonds Geweldsmisdrijven uit te breiden naar Caraïbisch Nederland.