Uitstel beantwoording Kamervragen motie Smaling en Jan Vos over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën

Minister Kamp (EZ) schrijft de Tweede Kamer dat de Kamervragen over de motie Smaling en Jan Vos niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën