Kamerbrief over stand van zaken moties over pilot doorvaart en medegebruik door de visserij

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de motie van het Kamerlid Geurts (CDA)  en de motie van het Kamerlid Visser (VVD). De motie-Geurts verzocht het kabinet om de pilot doorvaart en medegebruik door de visserijnog in 2016 van start te laten gaan. De motie-Visser verzocht om in de pilot voor de doorvaart van visserij-schepen in windmolenparken in de proefperiode vanaf 1 januari 2017 ook scheepslengtes tussen de 24 meter en de 45 meter mee te nemen.