Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit wijziging van het Bouwbesluit 2012 over afstemming met het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet, implementatie van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en enkele andere wijzigingen.