Beantwoording Kamervragen over opbrengstafhankelijke gebruiksnormen voor de akkerbouw

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt Kamervragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over opbrengstafhankelijke gebruiksnormen voor de akkerbouw.