Beantwoording vragen over signalen over het programma ‘Certificering op Afstand’

Antwoorden van staatssecretaris Van Dam (EZ) op de vragen van het lid Lodders (VVD) over signalen over het programma ‘Certificering op Afstand’.