Besluit Wob-verzoek over de overname van Fox-IT

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 13 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de overname van Fox-IT. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.