Besluit Wob-verzoek over stichting Informatie Dierproeven (SID)

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 13 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over afspraken met de SID over voorlichting dierproeven. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.