Effort sharing regulation; gevolgen voor Nederland

Onderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport onderzoekt de gevolgen voor het Nederlandse beleid voor broeikasgasemissies die niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. De Europese Commissie  (EC) heeft hiervoor in 2016 een voorstel uitgebracht voor een verordening per lidstaat.