Gebruikmaken van LAVS: wat moet u doen

Informatie over het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Met het LAVS worden gegevens vanaf identificatie tot aan het transport en de stort van asbest
bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk snel en beter inzicht in de asbestsituatie op een bepaalde locatie te verkrijgen.