Nadere memorie van antwoord bij voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs

Staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker (beiden OCW) bieden de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs. Dit houdt verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.