Nieuwsbrief 5 Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over kwesties die van belang zijn voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017.