Overzicht ontwikkeling voorzieningen

In deze bijlage is per eiland en per beleidsterrein een overzicht opgenomen van de belangrijkste voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland. Hierbij is aangegeven welke voorzieningen er in 2010 waren, welke veranderingen hebben plaats gevonden tussen 2011 en 2015 en wat er nu aan voorzieningen aanwezig is.