Persconferentie na ministerraad 13 januari 2017

Vandaag was de eerste ministerraad van 2017. Een moment om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Maar voordat ik dat doe wil ik stilstaan, zoals we dat ook in de ministerraad hebben gedaan, bij de verschrikkelijke aanslagen die Turkije, Irak, Israël en Afghanistan in de afgelopen weken getroffen hebben. Het jonge jaar kent nu al heel veel slachtoffers en al heel veel verdriet. En onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden en we blijven nu ook vastberaden in de wereldwijde strijd tegen terrorisme.

We hebben ook gesproken over de gebeurtenissen in Nederland rond de jaarwisseling. Daar kunnen we op verschillende manieren naar kijken. Er waren ruim 10.000 incidenten. En als je dan gaat kijken naar andere jaren dan is het bizarre feit dat dat er weer minder waren, met dus 10.000, lijkt mij heel erg veel, dat was wat minder dan in voorgaande jaren. En tegelijkertijd is dat aantal nog steeds veel en veel te hoog. En dat is op zichzelf al zorgwekkend en onacceptabel. Dan kan je, daar hebben we vandaag ook uitgebreid over gesproken, allerlei maatregelen nemen om de politie te versterken en de daders strenger te straffen. En dat doen we ook op alle mogelijke manieren. Via vervolging door het Openbaar Ministerie met verdubbeling van de strafeis. Dat gebeurt via het politie-instrumentarium, bijvoorbeeld door invoering van de uitschuifbare wapenstok en door pilots met bodycams. En via extra geld voor veiligheid en justitie, er gaat dit jaar € 450 miljoen extra naar veiligheid en justitie. En natuurlijk kijk je tegelijkertijd constant of het voldoende is qua geld en bevoegdheden. En dat doen we dus ook. Maar ik wil daar wel iets aan toevoegen. Want dit lossen we niet op met alleen regels, met wapens en geld. De bottom line is dat iedereen moet beseffen dat dit gedrag - geweld tegen elkaar, geweld tegen politie, geweld tegen hulpverleners, vernieling van andermans eigendommen - dat dat gewoonweg onacceptabel is. Dat is echt een mentaliteitskwestie. Ik heb daar eerlijk gezegd in de afgelopen dagen in het publieke debat te weinig over gehoord. En ik vind dat we dit niet normaal moeten vinden. Deze daders hebben ouders, die hebben vrienden, die hebben buren, die hebben broers en die hebben zussen. Dus meer wapens: ja. Hogere straffen: ja. Extra geld: dat komt er. Maar ook elkaar aanspreken, corrigeren, opvoeden. Want daar begint het.

Dan 2017. Naast de onderwerpen die ik al noemde is een andere opdracht voor dit jaar ervoor te zorgen dat in Nederland iederéén in zijn eigen leven gaat merken dat we het als land beter aan het doen zijn, dat we sterker uit de crisis komen. De economie groeit door, vandaag positieve berichten over de exportcijfers, de tekorten dalen verder en steeds meer mensen vinden een baan. Maar we zijn pas tevreden als iedereen ervaart dat het herstel ook echt is ingetreden. Daar blijven we aan werken, ongeacht of er wel of geen verkiezingen zijn.

Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren in de ouderenzorg, en daarom heeft de ministerraad vandaag besloten op voorstel van staatssecretaris Martin van Rijn om 100 miljoen euro te investeren in de verpleegzorg. En met dat geld kunnen we, op de plaatsen waar dat het meest nodig is, extra medewerkers laten aannemen. En door deze maatregel worden medewerkers in deze verpleeghuizen minder zwaar belast. Daardoor kunnen zij meer tijd en meer aandacht kunnen besteden aan bewoners. Want meer kwaliteit van de zorg voor onze ouderen, dat is waar het hierbij om draait.