Uitstel beantwoording vragen over de mishandeling en verwaarlozing van nertsen op fokkerijen

Uitstelbrief van staatssecretaris Van Dam (EZ) op de vragen over de mishandeling en verwaarlozing van nertsen op fokkerijen.