Vertrek DG Hans Leijtens

De heer dr. J.A.J. (Hans) Leijtens legt vrijdag 13 januari zijn functie als directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën neer. Het afgelopen jaar is het accent van de functievervulling dusdanig verschoven dat zijn persoonlijke verwachtingen over de functie van directeur-generaal Belastingdienst en deze functievervulling onvoldoende op elkaar aansloten. Leijtens heeft daarom aangegeven dat hij zichzelf niet langer de aangewezen persoon vindt om de Belastingdienst te leiden. Het ministerie van Financiën respecteert deze beslissing. Hans Leijtens wordt kwartiermaker voor de integriteitskamer Sint Maarten.

Hans Leijtens bekleedde de functie van directeur-generaal Belastingdienst vanaf 1 november 2015. Hier volgde hij Peter Veld op. Voorheen was hij commandant van de Koninklijke Marechaussee.