Vragen aan de markt over toekomst koepelgevangenis Arnhem

Onder welke voorwaarden hebben bedrijven interesse om de koepelgevangenis in Arnhem en het terrein eromheen te kopen? Welke functies kan het complex krijgen? Dat zijn de vragen die het Rijksvastgoedbedrijf het bedrijfsleven stelt in een marktconsultatie. Op die manier kan de verkoop van het gevangeniscomplex aansluiten bij de belangstelling in de markt

Koepelgevangenis 'De Berg' te Arnhem

Beeld: Thomas Fasting

Het complex leent zich goed voor een combinatie van wonen met werken of andere functies (zorg, maatschappelijke voorzieningen). Huurhuizen en woningen voor één- en tweepersoons huishoudens zijn er nu relatief weinig in de directe omgeving. Nieuwe functies mogen niet te veel verkeers- of parkeeroverlast opleveren. De muur rond het terrein mag niet gesloopt worden, maar kleinere doorbraken kunnen wel en maken het terrein juist toegankelijk.

De gebouwen zijn voor een deel rijksmonument. De iconische koepel heeft een zeer bijzondere en herkenbare positie in de stad Arnhem.

Naast de oorspronkelijke koepelgevangenis met bijgebouwen staan er op het terrein een modern kantoorgebouw en een werkplaats. Buiten de muur staat een voormalige directeurswoning die verbouwd is tot kantoor.

Het hele complex heeft een oppervlakte van 17.000 m². Dat is twee keer de Rijnhal en net zo groot als Burgers Bush.

Het is de bedoeling het complex als geheel te verkopen. Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Arnhem zijn in overleg om vast te stellen wat een toekomstige eigenaar met het complex kan en mag doen. Hierover vindt ook overleg plaats met bewoners uit de wijk waar de gevangenis ligt.

In de marktconsultatie wordt partijen gevraagd wat zij met het hele complex zouden kunnen doen. Verder is er behoefte aan informatie over hoe het proces van herontwikkeling er uit kan komen te zien (in één keer of in fasen). Vervolgens moet de herontwikkeling financieel haalbaar zijn. Ook wordt gevraagd hoe de buurt actief kan worden betrokken bij het transformatieproces.

Op biedboek.nl staat het marktconsultatiedocument met daarin alle vragen en de procedure. Ook staat hier de concept-nota van uitgangspunten met daarin de voorgenomen uitgangspunten voor de herbestemming.
De stukken staan er ook in het Duits en Engels, omdat ook buitenlandse bedrijven geïnteresseerd kunnen zijn in koop en ontwikkeling van de koepelgevangenis.