Beantwoording kamervragen over de Egyptische ngo-wet en civic space

Ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Koenders (BZ) beantwoorden schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Veldhoven (D66) over de Egyptische ngo-wet en civic space.