Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang: Een taak voor alle gemeenten

Deze beknopte handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten bij het opstellen van een regionaal plan van aanpak voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De handreiking bevat onder andere een lijst van onderwerpen die in het regionaal plan van aanpak niet mogen ontbreken.