Lagere drempels voor rechtzoekende Evaluatie van de Verhoging van de competentiegrens in 2011

Het rapport evalueert de evaluatie van de verhoging van de competentiegrens van de kantonrechter in 2011.