Wob verzoek documenten

Afschrift van de brief van de Korpschef van de politie met zijn reactie op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om informatie over integriteitsschendingen door inkoopmanagers van de politie.