Afsluiten Greendeals ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens.

Basisgegevens

Naam verwerking Afsluiten Greendeals
Meldingsnummer M229
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanmelders van een initiatief voor een Greendeal
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, organisatie, telefoonnummer, email, beschrijving van het initiatief, potentiele samenwerkingspartners
Verzameldoel Afwegen of een aangemeld initiatief in aanmerking komt voor een Greendeal
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Contactpersonen die deelnemen in de totstandkoming en uitvoering van Greendeal
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, email, telefoonnummer
Verzameldoel Totstandkoming van een Greendeal
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Centrale contactpersoon uitvoering Greendeal
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, organisatie, functie, telefoon, email, betreffende Greendeal
Verzameldoel Coördineren uitvoering Greendeals (monitoring, communicatie over kennisdeling, informatie-uitwisseling, evenementen)
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers in een Greendeal
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, organisatie, functie
Verzameldoel Openbaarmaking van gesloten Greendeals ter uitvoering van Aanwijzing 25 lid 1, Regeling tot vaststelling van de aanwijzingen voor Convenanten van 21 jan 2003
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Afwegen of een aangemeld initiatief in aanmerking komt voor een Greendeal
  • Totstandkoming van een Greendeal
  • Openbaarmaking van gesloten Greendeals ter uitvoering van Aanwijzing 25 lid 1, Regeling tot vaststelling van de aanwijzingen voor Convenanten van 21 jan 2003
  • Coördineren uitvoering Greendeals (monitoring, kennisdeling, informatie uitwisseling)

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • coördinatoren Greendeals en andere medewerkers bij de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken betrokken bij de afweging van een aanmelding, totstandkoming, uitvoering en coördinatie van een Greendeal.
  • coördinatoren Greendeals en andere medewerkers bij DG B&I, A&N en ETM betrokken bij de afweging van een aanmelding, totstandkoming, uitvoering en coördinatie van een Greendeal.
  • medewerkers RVO die belast zijn met ontvangst van een aanmelding en de ondersteuning bij de uitvoering van een Greendeal

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND