Behandelen digitale documenten ministerie van Economische Zaken (DoMuS en andere systemen)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Behandelen digitale documenten (DoMuS en andere systemen)
Meldingsnummer M138
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders/ personen die in het document genoemd worden
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, contactgegevens, inhoud van het document
Verzameldoel De aanmaak, behandeling en afdoening van documenten. Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Medewerkers van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, functie, organisatie-onderdeel, telefoonnummer, e-mailadres
Verzameldoel Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie. De aanmaak, behandeling en afdoening van documenten.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Behandeling van inkomende en uitgaande correspondentie
  • De aanmaak, behandeling en afdoening van documenten
  • Functioneel beheer DoMuS / Delphi
  • Technisch beheer DoMuS, netwerkschijven, Outlook, samenwerkingsruimtes

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DB/IFH/Team DI voor toepassen Archiefwet- en regelgeving (M271).
  • Team DoMuS (DB/IFH/FB&R) belast met functioneel beheer (waaronder autoriseren) van DoMuS en Delphi.
  • Behandelaar van het document in DoMuS en andere systemen als netwerkschijven, e-mail en samenwerkingsruimtes en alle medewerkers die toegang hebben tot deze systemen. Voor documenten die buiten DoMuS worden behandeld is de behandelaar zelf belast met het beheer en de overdracht aan DB/IFH/Team DI voor archivering (M271).
  • Medewerkers postkamer (DB/IFH/Team DI) voor de verzending van papieren correspondentie (digital born) (M238).
  • Medewerkers Dictu voor het (technisch) beheer van DoMuS, netwerkschijven, Outlook, samenwerkingsruimtes.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND