Behandelen papieren documenten ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Behandelen papieren documenten
Meldingsnummer M239
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Afzenders
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, inhoud van de correspondentie
Verzameldoel Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen die in de documenten worden genoemd
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, contactgegevens en inhoud van de correspondentie of het document
Verzameldoel Aanmaak, behandeling en afdoening van documenten. Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Behandeling van persoonlijke, vertrouwelijke en aangetekende correspondentie
  • Vorming van papieren dossier en beheer daarvan
  • Aanmaak, behandeling en afdoening van documenten

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Behandelaren binnen het ministerie van EZ zijn ook belast met het beheer en de overdracht van de dossiers aan DB/IFH/DI voor archivering (M271) of voor personele documenten naar P-Direkt (zie voor reguliere proces M172)
  • DB/IFH/team DI en Functioneel Beheer & Regie team DoMuS belast met de ondersteuning van dossiervorming

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bureau Bestuursraad
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Financieel-Economische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Algemene Economische Politiek
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Europese en Internationale Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND