Beheer Parkeerplaatsen ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Beheer Parkeerplaatsen
Meldingsnummer M157
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZ die beschikken over een vaste parkeerplek
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, kentekennummer
Verzameldoel Uitgifte autorisaties voor vaste parkeerplaats op B73, CenterCourt voor medewerkers DB.
Soort gegevens Naam, kentekennummer en Rijkspasnummer
Verzameldoel Overzicht parkeerplaats bij ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Bezoekers van EZ die bij hun bezoek aan EZ een parkeerplek gereserveerd hebben (FMH Planon)
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, kentekennummer en tijdsduur
Verzameldoel Uitgifte kort parkeren bezoekers van EZ op B73 via FMH.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Garage B73: medewerkers van EZ die op medische gronden een (tijdelijke) autorisatie krijgen op de Rijkspas
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, afdeling, Rijkspasnummer, kenteken en periode van parkeren en het medisch advies van de (bedrijfs)arts/preventiemedewerker
Verzameldoel Uitgifte (tijdelijke) autorisatie Rijkspas op medische gronden voor garage van B73.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Uitgifte aan medewerkers DB van autorisaties Rijkspas voor garage B73 of parkeerpas CenterCourt.
  • Overzicht uitgifte parkeerpassen CentreCourt ten behoeve van het kerndepartement
  • Uitgifte autorisatie Rijkspas parkeerplaats ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Uitgifte (tijdelijke) autorisatie Rijkspas op medische gronden voor garage van B73.
  • Aanmelden kort parkeren bezoekers van EZ op B73 via FMH.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van BMO die de parkeerpassen beheren CentreCourt en parkeren B73.
  • FM Haaglanden (beveiliging Mark van Onselen) ontvangen naam en kentekennummer.
  • RBO Backoffice (Rijks Beveiligings Organisatie) van ministerie van Buitenlandse Zaken voor wat betreft parkeren bij ministerie van Buitenlandse Zaken.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND