Benoemingsbesluiten ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Benoemingsbesluiten
Meldingsnummer M220
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Benoemde personen
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, voorletters, titulatuur, geslacht, woonplaats
Verzameldoel Publiceren van benoemingen van leden van adviescolleges en commissies. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, gegevens die betrekking hebben op de benoeming
Verzameldoel Vaststellen en laten uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen.
Soort gegevens Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit en geboorteplaats, gegevens die betrekking hebben op werkervaring en opleiding
Verzameldoel Selecteren van te benoemen personen.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Vaststellen en laten uitkeren van vergoedingen aan benoemde personen
  • Publiceren van benoemingen van leden van adviescolleges, commissies, raden van toezicht en gastdeskundigen
  • Selecteren van te benoemen personen
  • Opstellen van benoemingsbesluiten van leden van adviescolleges en commissies
  • Voldoen aan wettelijke publicatieplicht benoemingen
  • Samenstellen Register van raden en adviescolleges

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers die belast zijn met opstellen en publiceren van benoemingsbesluiten
  • Medewerkers van de afdeling Financiële Diensten en Administratie (FEZ/FDA) belast met relatiebeheer voor het verifiëren van een nieuwe crediteur
  • Medewerkers Transforce belast met het samenstellen van het Register van raden en adviescolleges

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND