Besluit op Wob-verzoek over NIX18 campagne

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat over NIX18 campagne.