Besluit Wob-verzoek over bekostiging dislocatie de Lispeltuut in Alkmaar

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  heeft op 19 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over een  besluit van de minister/staatssecretaris om de dislocatie de Lispeltuut in Alkmaar per 1  augustus 2017 voor bekostiging in aanmerking te brengen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.