Bezoekersregistratie ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Bezoekersregistratie
Meldingsnummer M140
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van het ministerie van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, voornaam, organisatie. Gegevens die betrekking hebben op de persoon of de afdeling die de bezoeker wenst te bezoeken. Datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker. Gegevens over het identiteitsbewijs worden wel gecheckt door de receptiemedewerker, maar niet opgeslagen.
Verzameldoel Het ontvangen, registreren en verwijzen van bezoekers in het gebouw B73. Inclusief het uitgeven en innemen van bezoekerspassen.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Medewerkers van door FM Haaglanden geaccrediteerde leveranciers
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, voornaam, organisatie, datum en tijdstip van aankomst en vertrek
Verzameldoel Het aanmelden van leveranciers en werklieden. Leveranciers die regelmatig in het pand moeten zijn krijgen een externe pas. Deze pas heeft soms meer autorisaties dan een normale bezoekerspas.
Soort gegevens Kopie VOG en kopie ID
Verzameldoel Borgen integriteit van medewerkers van externe leveranciers die werkzaamheden in B73 uitvoeren.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Identificeren van de bezoeker die door een medewerker van het ministerie van EZ is aangemeld.
  • Het ontvangen, registreren en verwijzen van bezoekers in het gebouw B73. Inclusief het uitgeven en innemen van bezoekerspassen.
  • Het aanmelden van leveranciers en werklieden. Leveranciers die regelmatig in het pand moeten zijn krijgen een externe pas. Deze pas heeft soms meer autorisaties dan een normale bezoekerspas.
  • Borgen integriteit van medewerkers van externe leveranciers die werkzaamheden in B73 uitvoeren.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de receptie in het gebouw B73 (FMH)
  • Persoon of de afdeling die het bezoek ontvangt
  • Beveiliging en meldkamer B73 (FMH) voor leveranciers en werklieden
  • Medewerkers van het team Rijkspas (DB/IFH/FB&R) die belast zijn met het functioneel beheer van TCS/AEOS (Planon EZ)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam FM Haaglanden (FMH)
Bezoekadres Korte Voorhout 7
2500EA Den Haag
NEDERLAND