Bezwaar, beroep en klachtbehandeling ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Bezwaar, beroep en klachtbehandeling
Meldingsnummer M145
Verantwoordelijke(n) De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die bezwaar of beroep aantekenen
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, gelieerde organisatie, gegevens met betrekking tot het bezwaar of beroep
Verzameldoel Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges voor het .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Minister EZ.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen die genoemd worden in een bezwaar- of beroepsprocedure
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, woonplaats, gelieerde organisatie, relatie met het bezwaar of beroep
Verzameldoel Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Minister EZ.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges voor het .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen die een klacht of verzoekschrift hebben ingediend
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, gelieerde organisatie, gegevens met betrekking tot de klacht of het verzoek
Verzameldoel Behandelen van klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman met betre.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van verzoekschriften ingediend bij de Commissie voor de ver.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen die genoemd worden in klacht of een verzoek
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, woonplaats, gelieerde organisatie, relatie met de klacht of het verzoek
Verzameldoel Behandelen van klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman met betre.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Behandelen van verzoekschriften ingediend bij de Commissie voor de ver.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Minister EZ met uitzondering van beschikkingen die door de uitvoerende diensten van EZ namens de Minister zijn genomen.
 • Behandelen van beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges voor het kerndepartement
 • Behandelen van klachten ingediend bij de Nationale Ombudsman met betrekking tot het kerndepartement
 • Behandelen van verzoekschriften ingediend bij de Commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer met betrekking tot het kerndepartement
 • Begeleiden van de landsadvocaat in gerechtelijke procedures voor het kerndepartement, als deze namens de Staat optreedt
 • Behandeling van klachten zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van WJZ belast met bewaar en beroep
 • Medewerkers van de landsadvocaat die bij een bepaalde civiele procedure zijn betrokken
 • Medewerkers van beleidsdirecties die bij een bepaalde zaak betrokken zijn
 • Medewerkers bij de Nationale Ombudsman die betrokken zijn bij een klacht
 • Medewerkers van de Commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer die betrokken zijn bij een zaak
 • Medewerkers van de bestuursrechtelijke colleges die bij een zaak betrokken zijn. Dit zijn het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de sector bestuursrecht van de Rechtbanken, de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee