Bezwaar en beroep personeel ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Bezwaar en beroep personeel
Meldingsnummer M88
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Personeelsgegevens in P-Direkt
Verzameldoel Beëindiging van een dienstverband en het (mogelijk) als gevolg daarvan regelen van aanspraken op uitkeringen.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Oud-personeelsleden van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Alle gegevens zoals genoemd bij medewerkers in dienst zolang de bewaarplicht dat voorschrijft
Verzameldoel De uitvoering of toepassing van een andere wet.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Beëindiging van een dienstverband en het (mogelijk) als gevolg daarvan regelen van aanspraken op uitkeringen
  • Behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken van (oud-)personeelsleden

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers P&O belast met personeelsadministratie
  • Instanties zoals ABP, UWV, Belastingdienst
  • Medewerkers P-Direkt
  • Medewerkers EC O&P (Expertisecentrum Organisatie & Personeel) belast met het betreffende bezwaar of beroep

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND