Buitenlandse dienstreizen: 3W/Wereldwijd werken voor het ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Buitenlandse dienstreizen: 3W/Wereldwijd werken
Meldingsnummer M178
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZ die buitenlandse dienstreizen maken
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Departement/afdeling, standplaats, personeelsnummer, functie, medewerker subgroep, aanhef, geboorte-/eigennaam, geboortedatum, nationaliteit, voornaam/roepnaam, zakelijk e-mailadres, paspoortnummer, gegevens betreffende de reservering
Verzameldoel Faciliteren van de processen rondom de ondersteuning van de internationale functie (buitenlandse dienstreizen): reisaanvraag, boeking, voorschot en declaratie.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Faciliteren van de processen rondom buitenlandse dienstreizen: reisaanvraag, boeking, voorschot en declaratie

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers P-beheer (EZ/DB/P&O) en medewerker P&O Advies en beheer (RVO/P&O) die gemachtigd zijn tot het aanvragen van dienstverlening bij 3W
  • Medewerkers 3W bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam 3W Wereldwijd werken (SSO) (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 67
2500XX Den Haag
NEDERLAND