Cameratoezicht B73

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Cameratoezicht B73
Meldingsnummer M143
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers EZ en personen die op het terrein van het gebouw komen
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Video-opnamen van de gebouwen, terreinen en personen. Tijdstip, datum en plaats waarop de video-opnamen zijn gemaakt.
Verzameldoel Bewaken van het gebouw en de omliggende terreinen van het ministerie van EZ.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Controle op de in- en uitvoer van mensen en goederen
  • Bewaken van het gebouw en de omliggende terreinen van het ministerie van EZ
  • Het vastleggen van mogelijke incidenten

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Justitie en/of politie op basis van een vordering van beelden
  • Beveiligingscoördinator (DB/BVC) en Beveiligingsambtenaar (BBR/BVA) van ministerie van EZ voor gebouw B73 hebben bij een incident toegang tot de video opnamen
  • De Meldkamer B73 (onderdeel FM Haaglanden) voert het cameratoezicht uit

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND