Communicatiebestanden ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatiebestanden
Meldingsnummer M139
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Journalisten, stakeholders, externe en interne contacten
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Telefoonnummers, e-mailadressen, faxgegevens, social media gegevens
Verzameldoel Informatievoorziening en -verzameling, communicatieve doeleinden
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Communiceren met journalisten, stakeholders en overige externe contacten gericht op verbinden, benaderen, informatieverspreiding en dergelijke

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Persoonlijk (woordvoerders), binnen de directie (externe optredens) en binnen het ministerie (samenwerkende beleidsdirecties)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Communicatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND