Communicatiebestanden Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking Communicatiebestanden
Meldingsnummer M264
Verantwoordelijke(n) De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen en stakeholders binnen de TOP sectoren
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de TOP sectoren.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker van DG B&I
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Medewerkers DG B&I
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, organisatieonderdeel, foto
Verzameldoel Onderlinge communicatie binnen DG B&I
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Bestuurders en contactpersonen in de regio's
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde organisatie, onderwerp waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Communiceren met bestuurders in de regio's gericht op realiseren beleidsdoelstellingen en bij crisis op hoog bestuurlijk en politiek niveau
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Contactpersonen TO2 organisaties
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, voornaam, adres, woonplaats, email, telefoonnummer, gelieerde TO2 organisatie, subsidie waarover wordt gecommuniceerd
Verzameldoel Communiceren met TO2 organisaties over subsidieverlening
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de TOP sectoren
  • Onderlinge communicatie binnen DG B&I
  • Communiceren met bestuurders in de regio's gericht op realiseren beleidsdoelstellingen en bij crisis op hoog bestuurlijk en politiek niveau
  • Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
  • Communiceren met TO2 organisaties over subsidieverlening

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • dagelijks beheer: Medewerkers van DG B&I die beschikken over gegevens van contactpersonen, al dan niet gedeeld met andere medewerkers van DG B&I
  • Andere medewerkers van DG B&I die met een contactpersoon willen communiceren.
  • Secretariaten DG B&I beheren de foto's van medewerkers en plaatsen die op het EZ intranet
  • Regio ambassadeurs (vijftal) van de Directie Regio

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND