Contact via websites DG B&I ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens.

Basisgegevens

Naam verwerking Contact via websites DG B&I
Meldingsnummer M265
Verantwoordelijke(n) De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die een vraag stellen namens zichzelf of een organisatie
Persoonsgegevens  
Soort gegevens voornaam, achternaam, geslacht, email, telefoonnummer, bedrijfsnaam, organisatie, betreffende vraag/reactie, beantwoording
Verzameldoel Beantwoorden vragen van (contact)personen
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Personen die zich aanmelden voor een nieuwsbrief
Persoonsgegevens  
Soort gegevens naam, email
Verzameldoel Toesturen nieuwsbrieven
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Beantwoorden vragen van (contact)personen
  • Toesturen nieuwsbrieven
  • Technisch en functioneel beheer websites B&I

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contactpersonen websites DG B&I
  • Medewerkers website beheerders

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND