ICT - Nieuwsbrief ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking ICT - Nieuwsbrief
Meldingsnummer M137
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZ die zich hebben aangemeld voor de ICT-nieuwsbrief
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, e-mailadres, dienstonderdeel, geslacht
Verzameldoel Versturen van de ICT-nieuwsbrief aan medewerkers van EZ die zich hebben aangemeld.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Versturen van de ICT-nieuwsbrief aan medewerkers van EZ die zich hebben aangemeld via http://scripts.feedpublisher.nl/scripts/minez/index.php.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van bewerker Webwizz B.V. belast met het versturen van de ICT-nieuwsbrief
  • Medewerker CIO office die verantwoordelijk is voor de ICT-nieuwsbrief

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

 

Verwerking is uitbesteed aan ("bewerker")

Naam Webwizz B.V. (Feed Publisher)
Bezoekadres Westergo 71
3891BW Zeewolde
NEDERLAND