Identity Management EZ (IDM)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Identity Management EZ (IDM)
Meldingsnummer M185
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van EZ
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Geslachtsnaam, voornamen, roepnaam, voorletters, voorvoegsels, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, bezoek- e-mail- en postadres werk, type dienstverband, begin- en einddatum plaatsing, afdeling, functieomschrijving, IDM nummer, RIN nummer
Verzameldoel Op geautomatiseerde wijze personen kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren, bereikbaar te maken of om gepersonaliseerde informatie en -diensten aan te bieden (PSA 1IdM, 27 januari 2012) ten behoeve van kerndepartement, RVO, NVWA, SODM, AT en binnenkort CTGB, CPB en ACM (voor eind 2016).
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Op geautomatiseerde wijze personen kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren, bereikbaar te maken of om gepersonaliseerde informatie en -diensten aan te bieden (PSA 1IdM, 27 januari 2012) ten behoeve van kerndepartement, RVO, NVWA, SODM, AT, CTGB, CPB en ACM

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Team IDM (DB/IFH/FB&R) voor beheer identiteitsgegevens kerndepartement en SodM, technisch- en functioneel beheer IBIS/IDM en het RIN register (M5)
  • Trusted-Id gebruikt voor de ontwikkeling/bouw van IBIS/IdM alleen geanonimiseerde data
  • Medewerkers BMO (DB BMO) voor aanvraag van ICT middelen bij Dictu (M151)
  • Team DoMus (DB/IFH/FB&R) voor het autoriseren van DoMus en Delphi (M138)
  • Medewerkers van RVO, AT, CTGB, CPB en ACM belast met beheer identiteitsgegevens van hun eigen organisatie
  • Medewerkers FM Haaglanden belast met reserveren, bestellen facilitaire producten via FMH (koppeling Planon) (M183)
  • Medewerkers DICTU voor de toekenning van autorisaties tot systemen
  • Medewerkers DWR (BZK/SSC-ICT) voor het toekennen van autorisaties in Rijksportaal (M176)
  • Team Rijkspas (DB/IFH/FB&R) tbv functioneel beheer Rijkspasbeheer (M125)

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND