Inkoop ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Inkoop: offerteaanvraag tot opdrachtverlening
Meldingsnummer M184
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers EZ (kerndepartement, CPB, NCG en SODM) die een inkoop aanvraag doen
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, telefoonnummer, e-mail, EZ-dienstonderdeel, DG of Directie, afdeling of team en gegevens met betrekking tot inkoop aanvraag
Verzameldoel Het aanvragen van offertes en inkooporders voor diensten en producten.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Aanbieders van offertes (contactpersonen)
Persoonsgegevens  
Soort gegevens (Bedrijfs)naam, adres, woonplaats, KVK nummer, gegevens met betrekking tot de offerte
Verzameldoel Het aanvragen van offertes en inkooporders voor diensten en producten.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Aanbieders aan wie een is opdracht verleend (leverancier)
Persoonsgegevens  
Soort gegevens (Bedrijfs)naam, adres, woonplaats, KvK-nummer, gegevens met betrekking tot de opdracht
Verzameldoel Het verlenen van opdrachten aan leveranciers.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het aanvragen van offertes en inkooporders voor diensten en producten
  • Het verlenen van opdrachten aan leveranciers
  • Vastleggen van contracten met leveranciers in Oracle EBS
  • Functioneel beheer EBS

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het inkoopplein B73 (DB/IFH) die de inkoop aanvraag uitvoeren < € 25.000
  • Medewerkers van FEZ die de betalingen verzorgen na prestatieverklaring van opdrachtgever (zie ook melding M126 relatiebeheer en M13 voor de betaling)
  • Medewerkers die producten/diensten inkopen, leidinggevenden die akkoord geven en secretariaten ter ondersteuning (M138)
  • Medewerkers van Inkoop Uitvoering Centrum EZ (onderdeel van RVO) aan wie inkoopvragen boven € 25.000 exclusief btw of met meerdere offertes worden doorgezet
  • Medewerkers team EBS (DB/IFH/FB&R) belast met het functioneel beheer van EBS
  • Aanbieders van offertes en opdrachtnemers

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND