Interne controle (IC) P-processen en materieelbeheer ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Interne controle (IC) P-processen en materieelbeheer
Meldingsnummer M188
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers EZ kerndepartement
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Alle gegevens uit P-direkt en CRMA
Verzameldoel Uitvoeren van het Beheer- en Controleplan op P-processen en materieelbeheer binnen het kerndepartement. Dit plan omvat ook de verbijzonderde controles per dienst.
Soort gegevens Factuurgegevens, reisdeclaraties, opleidingen, inhuur uit Oracle EBS
Verzameldoel Uitvoeren van het Beheer- en Controleplan op P-processen en materieelbeheer binnen het kerndepartement. Dit plan omvat ook de verbijzonderde controles per dienst.
Soort gegevens Gegevens uit P-direkt, en gegevens uit Oracle EBS
Verzameldoel Het beantwoorden van aanvullende vragen van de ADR.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het beantwoorden van aanvullende vragen van de ADR.
  • Uitvoeren van het Beheer- en Controleplan op P-processen en materieelbeheer binnen het kerndepartement. Dit plan omvat ook de verbijzonderde controles per dienst.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DB/P&C/Administratieve Organisatie Interne Controle en Kwaliteit (AOICK) die het Beheer- en Controleplan uitvoeren

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND