Internetconsultaties ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Internetconsultaties
Meldingsnummer M114
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belanghebbenden die deelnemen aan de internetconsultatie
Persoonsgegevens  
Soort gegevens E-mail, titel, voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, plaats en de reactie op het wetsvoorstel, keuze of reactie mag worden gepubliceerd
Verzameldoel Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving.
Soort gegevens Titel, voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, plaats en de reactie op het wetsvoorstel
Verzameldoel Publiceren reactie met toestemming van betrokkene.
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Medewerkers van EZ met een account voor het aanmaken van een internetconsultatie
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, voornaam, titel, e-mail
Verzameldoel Beheren van de accounts en rechten in het internetconsultatie portaal (door de ICC).
Bijzondere persoonsgegevens  
Betrokkene(n) Medewerkers van EZ en medewerkers van de Rijksoverheid die toegang hebben tot een specifieke internetconsultatie
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Naam, voornaam, titel, e-mail
Verzameldoel Beheren van de lees-, schrijf- en publicatierechten voor een specifieke internetconsultatie.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

 • Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving
 • Publiceren reactie met toestemming van betrokkene
 • Beheren van de accounts en rechten in het internetconsultatie portaal (door de ICC)
 • Beheren van het internetconsultatie portaal
 • Beheren van de lees-, schrijf- en publicatierechten voor een specifieke internetconsultatie

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Dagelijks beheer: internetconsultatie contactpersoon (ICC) bij WJZ beheert de centrale account voor het ministerie van EZ en geeft accounts uit aan beleidsdirecties.
 • Dagelijks beheer: medewerkers van een beleidsdirectie met een account voor een specifieke internetconsultatie. Met dit account kan aan andere bij het voorstel betrokken medewerkers rechten worden gegeven om te lezen, aan te passen en/of te publiceren.
 • Medewerkers van EZ, andere bij het wetsvoorstel betrokken medewerkers van de Rijksoverheid met leesrechten tot de specifieke internetconsultatie.
 • Personen die de gepubliceerde reacties lezen op internetconsultatie.nl.
 • Medewerkers van het ministerie van V&J belast met het beheer van het internetconsultatie portaal voor de gehele Rijksoverheid.
 • KOOP heeft als ontwikkelaar/beheerder van het internetconsultatie portaal voor de Rijksoverheid toegang tot de persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Agro en Natuur
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND
Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND