Management- en sturingsinformatie P-Direkt voor ministerie van Economische Zaken

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Basisgegevens

Naam verwerking Management- en sturingsinformatie P-Direkt
Meldingsnummer M187
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden van EZ kerndepartement
Persoonsgegevens  
Soort gegevens Alle gegevens uit P-Direkt
Verzameldoel Het bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten. Het opstellen van (maand)rapportages. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bijzondere persoonsgegevens  

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Het bieden van geïntegreerde managementinformatie overzichten (stuurinstrument dashboard) aan de hoofden van diensten en directeuren van het kerndepartement.
  • Het opstellen van (maand)rapportages waarin gerapporteerd wordt over de prognose en realisatie van het P-budget, formatie en bezetting, ziekteverzuim voor leidinggevenden binnen het kerndepartement.

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • DB/P&C sturen de rapportages naar de P-adviseurs ter verificatie en om door te zetten naar het betreffende hoofd van dienst/directeur
  • DB/P&C/Team Management Informatie belast met het downloaden van gegevens uit P-Direkt en het samenstellen van management- en sturingsinformatie
  • Hoofden van dienst van het kerndepartement ontvangen de rapportages via de P-adviseur

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Economische Zaken, voor deze de directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND